SM 

Prednosti montažnih kuća

Postoji mnogo prednosti u izgradnji montažnih objekata u odnosu na klasične objekte od blokova i betona.

Navešćemo samo neke od njih:

Kratak period izgradnje 

Svi montažni elementi se prave u preduzeću, tako da se vreme izgradnje kuće svodi praktično na vreme montaže gotovih elemenata. Kuća je gotova za 5-8 dana. Nije potrebno čekati danima da se osuše zidovi, ploča itd.

Laka konstrukcija

Montažne kuće su lakše od klasičnih kuća od cigala i blokova, pa omogućavaju postavljanje na slabo nosećim površinama. Sa druge strane, dobro projektovana konstrukcija naših kuća je otpornija na zemljitres od klasičnih kuća. 

Ekološki čisti materijali

U montažne kuće ugradjujemo samo ekološki čiste materijale koji doprinose stvaranju ugodne klime, a Vaš život čine zdravijim.

Bolja iskorišćenost prostora

Zidovi kod montažnih kuća su tanji od klasičnih, čime se povećava iskorišćenost prostora koji zauzima kuća za 5-10%

Ušteda energije

Dobra toplotna izolacija spoljašnjih i unutršnjih zidova smanjiće vam troškove grejanja za 30-50% po sezoni.

PRATITE NAS!